Odszkodowania

Jeśli sąsiad posiada polisę OC w życiu prywatnym, wówczas Twoje roszczenia za zalane mieszkanie przejmuje na siebie jego ubezpieczyciel. Aby usprawnić ten proces, warto zacząć działać niemalże w chwili opanowania sytuacji.

Można razem z sąsiadem opisać i sfotografować straty w stanie murów i elementów stałego wykończenia oraz wyposażenia mieszkania, a także przedmiotów, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania. Dobrze, jeśli przy sporządzaniu takiej informacji obecny jest administrator budynku. Informację o jego obecności oraz dane osobowe i kontaktowe powinieneś podać, zgłaszając szkodę. Wyceny strat dokona ostatecznie rzeczoznawca, którego przyśle na miejsce zdarzenia ubezpieczyciel.

Do likwidacji szkody będziesz potrzebować:

  • serii i numeru polisy ubezpieczeniowej – jeżeli sąsiad jej nie posiada, wystarczy podanie danych personalnych i adresu zamieszkania sprawcy szkody,
  • dokumentu potwierdzającego, że jesteś właścicielem domu czy mieszkania lub jego najemcą – może to być np. akt notarialny, umowa ze spółdzielnią, umowa najmu z właścicielem lokalu, meldunek w lokalu,
  • dokumentu tożsamości ze zdjęciem – czasem towarzystwa żądają dwóch dokumentów ze zdjęciem, może to być np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
  • wykazu uszkodzonych przedmiotów – jeżeli posiadasz dokumenty potwierdzające ich wartość (faktury, rachunki, wyceny, gwarancje, certyfikaty itp.), powinieneś również przygotować je do okazania ubezpieczycielowi.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie mienia, murów i elementów stałych, możesz mieć prawo do ubezpieczenia – nawet jeśli jesteś sprawcą.

Ubezpieczyciel może Ci wypłacić odszkodowanie, pod warunkiem że zalanie nie było wynikiem:

  • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Twojego oraz osób bliskich pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • działania Twojego oraz ww. osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących zaburzenia świadomości w sytuacji, gdy postępowanie takie miało wpływ na wystąpienie lub rozmiar szkody.

Po zgłoszeniu u ubezpieczyciela zdarzenia, jeżeli rozmiar szkody zostanie oceniony jako niewielki, szkoda może zostać zlikwidowana w tzw. procedurze uproszczonej (bez wizyty rzeczoznawcy współpracującego z ubezpieczycielem). Jeżeli natomiast szkoda będzie likwidowana bez zastosowania procedury uproszczonej, w określonym przez ogólne warunki umowy terminie, wysokość strat wyceni przysłany przez ubezpieczyciela rzeczoznawca.

Lista dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody wygląda tak samo jak w przypadku zalania przez sąsiada.

Jeśli rzeczoznawca ubezpieczyciela uznał, że mieszkanie zostało zalane w wyniku np. Twojego rażącego niedbalstwa, a Ty się z tym nie zgadzasz, powinieneś dochodzić swoich praw. Zacznij od wniesienia do ubezpieczyciela pisemnej skargi, bądź zażalenia, dotyczących realizacji przez niego umowy ubezpieczenia. Przedstaw w niej okoliczności zdarzenia, które Twoim zdaniem nie wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Twojego lub innych domowników. Odpowiedź powinna zostać udzielona przez towarzystwo ubezpieczeniowe na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez nie skargi lub zażalenia.

Jeżeli nie zgadzasz się z zasadnością odmowy wypłaty odszkodowania, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprawy do sądu cywilnego.

źródło: http://jakieubezpieczenie.pl